Home

Vítáme Vás

na internetových stránkách kožní ambulance MUDr. Aleny Bendákové.

V ordinaci nabízím vyšetření a léčbu kožních onemocnění jak dětských, tak dospělých pacientů, tedy osob všech věkových kategorií. Znaménka vyšetřuji pomocí ručního dermatoskopu, dále provádím některé výkony korektivní a estetické dermatologie.

Pacienty ošetříme bez doporučení praktického lékaře po předložení platného zdravotního průkazu pojištěnce, je možné i telefonické objednání.

Z důvodu možného šíření viru COVID 19 žádáme pacienty, kteří jsou v karanténě podle § 2 odstavce 7 písmene a) zákona č. 258/2000 a osoby, které s nimi přišly do kontaktu, aby nechodili do naší čekárny a ordinace.

Děkujeme za pochopeníepidermis